Skip to main content

Lịch thi GK dành cho sinh viên đăng ký học chuyển đổi

Lịch thi GK dành cho sinh viên đăng ký học chuyển đổi
====================================================

Kính gửi Quý Thầy/Cô.

Trung tâm Đảm bảo chất lượng kính gửi Quý Thầy/ Cô lịch thi giữa kỳ I năm học 2019 - 2020 cho sinh viên các HPCĐ cùng K58, 59, 60 ở file đính kèm. Kính đề nghị Quý Thầy/ Cô thông báo cho sinh viên được biết về thực hiện. Đối với những trường hợp chưa có lịch thi hoặc sai sót các thông tin trên lịch thi, Quý Thầy/ Cô yêu cầu sinh viên mang đơn đăng kí HPCĐ (bản photo) lên Trung tâm Đảm bảo chất lượng (trực tiếp cô Ngọc Hà) trước 17h ngày 07/10/2019 để được điều chỉnh và bổ sung lịch thi. Sau 17h ngày 07/10/2019, Nhà trường chốt danh sách để tổ chức thi cho sinh viên.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý Thầy/ Cô sức khỏe.
Nguyễn Thị Ngọc Hà - TT ĐBCL.

Comments

Popular posts from this blog

Bài thực hành PM Mã nguồn mở

Bài thực hành 3,4
https://drive.google.com/file/d/1Z9sLSRB2G9MDV18z-aJMGp7XCNsmmWPn/view?usp=sharing


                                          BÀI THỰC HÀNH 5
- Nghiên cứu slide Chương 3_05 https://goo.gl/ThnGpN
- Chạy các ví dụ mẫu trong slide
- Viết các trang PHP thực hiện tính toán và in ra kết quả sau:

s = 1 + 2 + 3 + … +2019s = 1 + 1/2 + 1/3 +…+ 1/2019s = 2 + 4 + 6 + … + 2*2019Tính s = 40!Kiểm tra 2019 có phải là số nguyên tố hay không
BÀI THỰC HÀNH 6
Chạy các ví dụ mẫu trong slide Chương 3_05 https://goo.gl/ThnGpN

Bài 1: $mang1 = array(360,310,310,330,313,375,456,111,256); $mang2 = array(350,340,356,

Phần mềm mã nguồn mở - K56

Danh sách chia nhóm làm bài tập:
https://drive.google.com/file/d/1XZ6ivfjuoxU2hldxXrhRdWdrRrUVdv1E/view?usp=sharing

Các nhóm đều tìm hiểu cách sử dụng Github, cài đặt và sử dụng VirtualBox, VMWare.

Nhóm 4 chuẩn bị trình bày sử dụng Github. (Thái Sơn)
Nhóm 6 chuẩn bị trình bày cách sử dụng VirtualBox. (Trọng)
Nhóm 8 Giới thiệu và trình bày cách sử dụng XAMPP. (Tướng)
Nhóm 1 Giới thiệu về PhPMyAdmin quản trị MySQL (Mại)

Download
Virtualboox: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
VMWare: https://drive.google.com/file/d/1-EpxbyaAFFnkf0sTbZasT9qQ68ke3cFo/view?usp=sharing
Ubuntu vmdk: https://www.osboxes.org/ubuntu/#ubuntu-14_04-vmware
Tài liệu Linux: https://drive.google.com/drive/folders/12MeviryTPAdE8uT5bgBEDHbe_m7-zJ0K?usp=sharing

Bài Thực hành 1,2
https://drive.google.com/file/d/1AzBRgnrSS3oC_QWPyjJhS6MqFr0wH2kz/view?usp=sharing

Bài thực hành 3,4
https://drive.google.com/file/d/1Z9sLSRB2G9MDV18z-aJMGp7XCNsmmWPn/view?usp=sharing

Tài liệu bài giảng và bài tập