Skip to main content

Chia sẻ tài liệu giáo trình CNTT ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tài liệu tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.

1 An toàn Hệ thống thông tin – Trần Đức Khánh
http://www.mediafire.com/?7wtc55g8t5gimqd
2 Cơ sở dữ liệu – Nguyễn Hồng Phương
http://www.mediafire.com/?iiv29uq4s42dau8
3 Cơ sở dữ liệu – Vũ Tuyết Trinh
http://www.mediafire.com/?u4o7hk3bqujbebf
4 Cơ sở dữ liệu đa phương tiện – Nguyễn Thị Oanh
http://www.mediafire.com/?9khd5t4zmq4jt4h
5 Giáo trình Tin học đại cương – Viện CNTT&TT – ĐHBKHN
http://www.mediafire.com/?v6ro9u5rjgr3svh
6 Hệ cơ sở tri thức – Phạm Văn Hải
http://www.mediafire.com/?6bsxej5umhewq2g
7 Hệ điều hành – Phạm Đăng Hải
http://www.mediafire.com/?360pcfm6f9rin3d
8 Hệ điều hành – Đỗ Văn Uy
http://www.mediafire.com/?8dg87rs1gdez6nc
9 Hệ trợ giúp quyết định – Trần Đình Khang
http://www.mediafire.com/?ogc7o87a2yerhc2
10 Học máy – Nguyễn Nhật Quang
http://www.mediafire.com/?81350uau5izvvrv
11 Kiến trúc máy tính – Nguyễn Kim Khánh
http://www.mediafire.com/?5ywtng7gygoj7nt
12 Kỹ thuật lập trình – Lương Mạnh Bá
http://www.mediafire.com/?9sauxidonvh5a3e
13 Kỹ thuật lập trình – Vũ Thị Hương Giang
http://www.mediafire.com/?v33hs8h471ekjcq
14 Kỹ thuật lập trình – Vũ Đức Vượng
http://www.mediafire.com/?f9ga5fvgzy1lvc8
15 Lập trình hướng đối tượng – Nguyễn Khanh Văn
http://www.mediafire.com/?uoqopy0g30ooaoi
16 Lập trình mạng – Lương Ánh Hoàng
http://www.mediafire.com/?b3brens046ib343
17 Linux và phần mềm mã nguồn mở – Trương Thị Diệu Linh
http://www.mediafire.com/?eu3ra3r2ccb1st5
18 Linux và phần mềm mã nguồn mở – Hà Quốc Trung
http://www.mediafire.com/?n4ya23421mn9dr7
19 Nhập môn Công nghệ phần mềm – Vũ Thị Hương Giang
http://www.mediafire.com/?oa6e8v8pd4qrehq
20 Mạng Máy tính – Ngô Hồng Sơn
http://www.mediafire.com/?1ux5mfh6x9say65
21 Nhập môn tương tác người máy – Vũ Thị Hương Giang
http://www.mediafire.com/?9t5ub082iqe0b7j
22 Ontology và web ngữ nghĩa – Lê Thanh Hương
http://www.mediafire.com/?sfs5yn1pbcxzp6p
23 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin – Đỗ Văn Uy
http://www.mediafire.com/?brdjxre42nf6www
24 Quản trị dự án – Thạc Bình Cường
http://www.mediafire.com/?6bxots1anb1k194
25 Thiết kế và Quản trị CSDL – Vũ Tuyết Trinh
http://www.mediafire.com/?xa6z8j829x8xhk7
26 Tính toán lưới – Nguyễn Hữu Đức
http://www.mediafire.com/?55w4u5nqjo44i3r
27 Toán chuyên đề – Nguyễn Linh Giang
http://www.mediafire.com/?bdmhq3tud9v4r4q
28 Toán rời rạc – Nguyễn Đức Nghĩa
http://www.mediafire.com/?96ww0knvl4wd4br
29 Trí tuệ nhân tạo – Nguyễn Nhật Quang
http://www.mediafire.com/?h4sqthkszhjsuqt
30 Xử lý ảnh – Nguyễn Thị Hoàng Lan
http://www.mediafire.com/?eoexqjavdu14xk5
31 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên – Lê Thanh Hương
http://www.mediafire.com/?v4cbjhyfedkwuu0
32 Xử lý thông tin mờ – Trần Đình Khang
http://www.mediafire.com/?fo78407uy7vm48b
33 Đa phương tiện – Trần Nguyên Ngọc
http://www.mediafire.com/?c614u25wct6h5lv
34 Điện tử số – Trịnh Văn Loan
http://www.mediafire.com/?yavrni1iy6gvsqx
35 Hệ nhúng – Phạm Văn Thuận
http://www.mediafire.com/?z26bn3py71dv5i9
36 Hệ thống máy tính công nghiệp – Bùi Quốc Anh
http://www.mediafire.com/?b9u17m91bblshq2
37 Kỹ thuật ghép nối máy tính – Bùi Quốc Anh
http://www.mediafire.com/?uupbm6xa2ntuo6t
38 Kỹ thuật vi xử lý – Dư Thanh Bình
http://www.mediafire.com/?nv7xco17ct47omn
39 Lập trình an toàn – Lương Ánh Hoàng
http://www.mediafire.com/?o2234fblp631gjc
40 Lập trình hệ nhúng – Phạm Văn Thuận
http://www.mediafire.com/?0wm65bj5731e3fs
41 Thiết kế IC – Nguyễn Đức Tiến
http://www.mediafire.com/?v9vhze2y2p0wg5e
42 Xử lý ảnh – Nguyễn Linh Giang
http://www.mediafire.com/?r9n3v0iqejq8yw5
43 Xử lý ảnh – Hoàng Văn Hiệp
http://www.mediafire.com/?k7axznza86gpab5
44 Xử lý tiếng nói – Trịnh Văn Loan
http://www.mediafire.com/?i2pzvigwl36z5px
45 Xử lý tín hiệu số – Trịnh Văn Loan
http://www.mediafire.com/?6dd68s6nv8l5z34
46 Cơ sở lý thuyết truyền tin – Hà Quốc Trung
http://www.mediafire.com/?kj4bt77tlcjwtpy
47 Tính toán di động – Hà Quốc Trung
http://www.mediafire.com/?ajt9kog17zgo6ge
48 Truyền thông đa phương tiện và ứng dụng – Nguyễn Thị Hoàng Lan
http://www.mediafire.com/?af82aez5zv855nr
49 Web thế hệ mới – Trương Thị Diệu Linh
http://www.mediafire.com/?sp6mypsdfnhh91r
50 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Đỗ Bích Diệp
http://www.mediafire.com/?h7px9yir69invh7
51 Đồ hoạ và hiện thực ảo – Lê Tấn Hùng
http://www.mediafire.com/?dfmbkq6b7nbpcf5
52 Kỹ thuật phần mềm – Vũ Thị Hương Giang
http://www.mediafire.com/?67od4vkfv616w97
53 Kỹ thuật phần mềm – Bộ môn CNPM (HUST)
http://www.mediafire.com/?o7axg2gehlgz8bt
54 Ứng dụng xây dựng hệ thống thông tin – Bộ môn CNPM (HUST)
http://www.mediafire.com/?z46j13r9pufa2uc
55 Tương tác người máy – Lương Mạnh Ba
http://www.mediafire.com/?859lpbfs44pry0b
56 Chương trình dịch – Hoàng Anh Việt
http://www.mediafire.com/?a4fg570fsvhkwg2
56 Chương trình dịch – Nguyễn Thị Thu Hương
https://www.fshare.vn/file/96R3VT8CSNNZ

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bài thực hành PM Mã nguồn mở

Bài thực hành 3,4
https://drive.google.com/file/d/1Z9sLSRB2G9MDV18z-aJMGp7XCNsmmWPn/view?usp=sharing


                                          BÀI THỰC HÀNH 5
- Nghiên cứu slide Chương 3_05 https://goo.gl/ThnGpN
- Chạy các ví dụ mẫu trong slide
- Viết các trang PHP thực hiện tính toán và in ra kết quả sau:

s = 1 + 2 + 3 + … +2019s = 1 + 1/2 + 1/3 +…+ 1/2019s = 2 + 4 + 6 + … + 2*2019Tính s = 40!Kiểm tra 2019 có phải là số nguyên tố hay không
BÀI THỰC HÀNH 6
Chạy các ví dụ mẫu trong slide Chương 3_05 https://goo.gl/ThnGpN

Bài 1: $mang1 = array(360,310,310,330,313,375,456,111,256); $mang2 = array(350,340,356,

Phần mềm mã nguồn mở - K56

Danh sách chia nhóm làm bài tập:
https://drive.google.com/file/d/1XZ6ivfjuoxU2hldxXrhRdWdrRrUVdv1E/view?usp=sharing

Các nhóm đều tìm hiểu cách sử dụng Github, cài đặt và sử dụng VirtualBox, VMWare.

Nhóm 4 chuẩn bị trình bày sử dụng Github. (Thái Sơn)
Nhóm 6 chuẩn bị trình bày cách sử dụng VirtualBox. (Trọng)
Nhóm 8 Giới thiệu và trình bày cách sử dụng XAMPP. (Tướng)
Nhóm 1 Giới thiệu về PhPMyAdmin quản trị MySQL (Mại)

Download
Virtualboox: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
VMWare: https://drive.google.com/file/d/1-EpxbyaAFFnkf0sTbZasT9qQ68ke3cFo/view?usp=sharing
Ubuntu vmdk: https://www.osboxes.org/ubuntu/#ubuntu-14_04-vmware
Tài liệu Linux: https://drive.google.com/drive/folders/12MeviryTPAdE8uT5bgBEDHbe_m7-zJ0K?usp=sharing

Bài Thực hành 1,2
https://drive.google.com/file/d/1AzBRgnrSS3oC_QWPyjJhS6MqFr0wH2kz/view?usp=sharing

Bài thực hành 3,4
https://drive.google.com/file/d/1Z9sLSRB2G9MDV18z-aJMGp7XCNsmmWPn/view?usp=sharing

Tài liệu bài giảng và bài tập