Skip to main content

Danh sách CVHT các Khoa 2016-2017

  

 Danh sách CVHT các Khoa 2016-2017

 
STT
HỌ VÀ TÊN
SỐ ĐIỆN THOẠI
KHOA
1
Hồ Thị Hải (khóa 53)
0976715872
Luật
2
Hồ Trọng Hữu (khóa 54)
0966967638
3
Chu Thị Trinh (khóa 55)
0985380090
4
Nguyễn Thị Phương Thảo (khóa 56)
0919041989
5
Nguyễn Thị Phương Thảo (khóa 57)
01675602252
6
Hồ Sỹ Phương
0916.33.66.38
Điện tử Viễn thông
7
Hồ Thị Nhung
0983246871
NLN
8
Nguyễn Bùi Hậu
0944384861
CNTT
9
Võ Đức Quang
0989891418
10
Nguyễn Thị Hương
0974920677
Lịch sử
11
Nguyễn Thị Bích Thủy
0917345434
12
Phạm Thị Như Quỳnh
0915227999
Sinh học
13
Lê Thái Bình
0902225505
SP Ngoại ngữ
14
Võ Thị Hồng Minh
0988704068
15
Dương Xuân Giáp
0912742589
Sư phạm Toán học
16
Nguyễn Thị Huyền
0965789515
Hóa học
17
Nguyễn Thị Diệp
0914447188
Chính trị
18
Cao Thị Thanh Vân
0984768764
Kinh tế
19
Trần Quang Bách
0985287077
20
Trần Thị Lưu Tâm
0985824777
21
Ngô Thị Khánh Linh
0976833439
22
Lê Vũ Sao Mai
0948660068
23
Phan Anh Tuấn
0946811610
Khoa GD
24
Võ Trọng Cường
0918.846562
Khoa Xây Dựng
25
Phan Đình Quốc
0977236777
25
Biện Thị Quỳnh Nga
0949306570
Ngữ Văn
Comments

Popular posts from this blog

Bài thực hành PM Mã nguồn mở

Bài thực hành 3,4
https://drive.google.com/file/d/1Z9sLSRB2G9MDV18z-aJMGp7XCNsmmWPn/view?usp=sharing


                                          BÀI THỰC HÀNH 5
- Nghiên cứu slide Chương 3_05 https://goo.gl/ThnGpN
- Chạy các ví dụ mẫu trong slide
- Viết các trang PHP thực hiện tính toán và in ra kết quả sau:

s = 1 + 2 + 3 + … +2019s = 1 + 1/2 + 1/3 +…+ 1/2019s = 2 + 4 + 6 + … + 2*2019Tính s = 40!Kiểm tra 2019 có phải là số nguyên tố hay không
BÀI THỰC HÀNH 6
Chạy các ví dụ mẫu trong slide Chương 3_05 https://goo.gl/ThnGpN

Bài 1: $mang1 = array(360,310,310,330,313,375,456,111,256); $mang2 = array(350,340,356,

Phần mềm mã nguồn mở - K56

Danh sách chia nhóm làm bài tập:
https://drive.google.com/file/d/1XZ6ivfjuoxU2hldxXrhRdWdrRrUVdv1E/view?usp=sharing

Các nhóm đều tìm hiểu cách sử dụng Github, cài đặt và sử dụng VirtualBox, VMWare.

Nhóm 4 chuẩn bị trình bày sử dụng Github. (Thái Sơn)
Nhóm 6 chuẩn bị trình bày cách sử dụng VirtualBox. (Trọng)
Nhóm 8 Giới thiệu và trình bày cách sử dụng XAMPP. (Tướng)
Nhóm 1 Giới thiệu về PhPMyAdmin quản trị MySQL (Mại)

Download
Virtualboox: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
VMWare: https://drive.google.com/file/d/1-EpxbyaAFFnkf0sTbZasT9qQ68ke3cFo/view?usp=sharing
Ubuntu vmdk: https://www.osboxes.org/ubuntu/#ubuntu-14_04-vmware
Tài liệu Linux: https://drive.google.com/drive/folders/12MeviryTPAdE8uT5bgBEDHbe_m7-zJ0K?usp=sharing

Bài Thực hành 1,2
https://drive.google.com/file/d/1AzBRgnrSS3oC_QWPyjJhS6MqFr0wH2kz/view?usp=sharing

Bài thực hành 3,4
https://drive.google.com/file/d/1Z9sLSRB2G9MDV18z-aJMGp7XCNsmmWPn/view?usp=sharing

Tài liệu bài giảng và bài tập