Skip to main content

Posts

Lịch thi GK dành cho sinh viên đăng ký học chuyển đổi

Lịch thi GK dành cho sinh viên đăng ký học chuyển đổi
====================================================

Kính gửi Quý Thầy/Cô.

Trung tâm Đảm bảo chất lượng kính gửi Quý Thầy/ Cô lịch thi giữa kỳ I năm học 2019 - 2020 cho sinh viên các HPCĐ cùng K58, 59, 60 ở file đính kèm. Kính đề nghị Quý Thầy/ Cô thông báo cho sinh viên được biết về thực hiện. Đối với những trường hợp chưa có lịch thi hoặc sai sót các thông tin trên lịch thi, Quý Thầy/ Cô yêu cầu sinh viên mang đơn đăng kí HPCĐ (bản photo) lên Trung tâm Đảm bảo chất lượng (trực tiếp cô Ngọc Hà) trước 17h ngày 07/10/2019 để được điều chỉnh và bổ sung lịch thi. Sau 17h ngày 07/10/2019, Nhà trường chốt danh sách để tổ chức thi cho sinh viên.
Trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý Thầy/ Cô sức khỏe. Nguyễn Thị Ngọc Hà - TT ĐBCL.
www.quangvd.com Link: https://drive.google.com/file/d/0B7EveqWV4nOALXJDQVFWUk9fQ1VaQ0pZSzB2LXFQQ2p2RTNj/view?usp=sharing
Recent posts

Chia sẻ tài liệu giáo trình CNTT ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tài liệu tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet. 1 An toàn Hệ thống thông tin – Trần Đức Khánh http://www.mediafire.com/?7wtc55g8t5gimqd
2 Cơ sở dữ liệu – Nguyễn Hồng Phương http://www.mediafire.com/?iiv29uq4s42dau8
3 Cơ sở dữ liệu – Vũ Tuyết Trinh http://www.mediafire.com/?u4o7hk3bqujbebf
4 Cơ sở dữ liệu đa phương tiện – Nguyễn Thị Oanh http://www.mediafire.com/?9khd5t4zmq4jt4h
5 Giáo trình Tin học đại cương – Viện CNTT&TT – ĐHBKHN http://www.mediafire.com/?v6ro9u5rjgr3svh
6 Hệ cơ sở tri thức – Phạm Văn Hải http://www.mediafire.com/?6bsxej5umhewq2g
7 Hệ điều hành – Phạm Đăng Hải http://www.mediafire.com/?360pcfm6f9rin3d
8 Hệ điều hành – Đỗ Văn Uy http://www.mediafire.com/?8dg87rs1gdez6nc
9 Hệ trợ giúp quyết định – Trần Đình Khang http://www.mediafire.com/?ogc7o87a2yerhc2
10 Học máy – Nguyễn Nhật Quang http://www.mediafire.com/?81350uau5izvvrv
11 Kiến trúc máy tính – Nguyễn Kim Khánh http://www.mediafire.com/?5ywtng7gygoj7nt
12 Kỹ thuật lập trình – Lương Mạnh Bá http://www.mediafire.com/?9sauxidonvh5a3e
1…

Go to X

Bài thực hành PM Mã nguồn mở

Bài thực hành 3,4
https://drive.google.com/file/d/1Z9sLSRB2G9MDV18z-aJMGp7XCNsmmWPn/view?usp=sharing


                                          BÀI THỰC HÀNH 5
- Nghiên cứu slide Chương 3_05 https://goo.gl/ThnGpN
- Chạy các ví dụ mẫu trong slide
- Viết các trang PHP thực hiện tính toán và in ra kết quả sau:

s = 1 + 2 + 3 + … +2019s = 1 + 1/2 + 1/3 +…+ 1/2019s = 2 + 4 + 6 + … + 2*2019Tính s = 40!Kiểm tra 2019 có phải là số nguyên tố hay không
BÀI THỰC HÀNH 6
Chạy các ví dụ mẫu trong slide Chương 3_05 https://goo.gl/ThnGpN

Bài 1: $mang1 = array(360,310,310,330,313,375,456,111,256); $mang2 = array(350,340,356,